Zorgboerderijen in Zuid-Nederland

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving.

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid is de overkoepelende organisatie van zo'n 100 zorgboerderijen in Zuid Nederland en ondersteunt haar leden op onderstaande gebieden:

  • Zorginkoop & contractbeheer Wet Langdurige Zorg (WLZ), Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Zorgadministratie & verantwoording 
  • Deskundigheidsbevordering voor de aangesloten leden
  • Innovatie en ontwikkeling van nieuwe arrangementen
  • Belangenbehartiging, samenwerking en netwerken op regionaal niveau

St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en warme, kleinschalige en professionele zorg te bieden heeft aan kwetsbare doelgroepen.

Om aan te kunnen sluiten bij SZZ, worden zorgboerderijen getoetst op criteria met betrekking tot zorgaanbod, kwaliteit en ondernemerschap. 

De aangesloten zorgboerderijen voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de zorg en worden als zodanig ook erkend. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt en sluit scherp aan bij uw individuele zorgvraag. SZZ is een sterke marktpartner voor gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders.

Volg ons op social media

 Volg Samenwerkende Zorgboeren Zuid op Twitter Volg Samenwerkende Zorgboeren Zuid op Facebook Volg Samenwerkende Zorgboeren Zuid op LinkedIn 

Waar liggen de zorgboerderijen?

Bekijk de overzichtskaart.