Colofon

Deze website is onderdeel van de stichting SZZ.

Deze stichting is opgericht in 2004 onder de naam Stichting Zorgboerderijen Zeeland (SZZ). In 2011 is middels een ondernemersinitiatief opschaling van de stichting SZZ gerealiseerd. Hierna is de stichting verder gegaan onder de naam Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Deze opschaling heeft mede plaats kunnen vinden door een financiële bijdrage van de onderstaande organisaties.

ZLTO

Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Vlaanderen Nederland, Europa investeert in uw regio

Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant

Provincie Noord-Brabant

GroeiKans voor plattelandsondernemers