Nieuws

Certificering ISO 9001 verlengd

Bij veel gemeenten heeft het afgelopen jaar de nadruk gelegen op de inkoop- en verantwoordingssystematiek. SZZ heeft hier goed op kunnen anticiperen en een goede aansluiting gerealiseerd bij de diversiteit in contractering voor zowel de Wmo als de Jeugdwet.

Lees verder...

Film over natuurlijke zorg op de boerderij

Jan van Gorp van zorgboerderij ’t Spiek laat in een videofilm zijn bedrijf zien.

Lees verder...

SZZ staat in voor kwaliteit: nu ook ISO 9001 gecertificeerd

Oktober 2014 - Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is zich volop aan het voorbereiden op de transities die komen gaan. Gezien het werkgebied een uitdaging op zichzelf. Voor gemeenten is vertrouwen een belangrijk onderdeel van de gehele aanbesteding. Het leveren van kwaliteitszorg draagt bij aan dat vertrouwen.

Lees verder...