Nieuws

Nieuw gezicht in Raad van Toezicht SZZ

Naar aanleiding van de openstaande vacature binnen de Raad van Toezicht hebben diverse kandidaten gesolliciteerd. De toezichthouders en het bestuur hebben hun keuze laten vallen op Tim Robbe.

Lees verder...

SZZ start met Raad van Advies

De afgelopen jaren is SZZ stevig gegroeid en niet meer weg te denken uit het sociale domein. Met de groei nemen ook de verantwoordelijkheden toe richting contractpartners en richting de aangesloten zorgboerderijen.

Lees verder...

Zorgboerderijen weten raad met geheugenproblematiek bij ouderen

Januari 2017 - In navolging van zorgboerderij de Giersbergen uit Drunen, zijn op 20 januari 2017 18 medewerkers van 5 zorgboerderijen gecertificeerd door ENPP-Böhm GmBH, de internationale organisatie voor kwaliteitsbewaking- en bevordering van de Böhm methodiek.

Lees verder...

Certificering ISO 9001 verlengd

Bij veel gemeenten heeft het afgelopen jaar de nadruk gelegen op de inkoop- en verantwoordingssystematiek. SZZ heeft hier goed op kunnen anticiperen en een goede aansluiting gerealiseerd bij de diversiteit in contractering voor zowel de Wmo als de Jeugdwet.

Lees verder...

SZZ jubileumcongres 2016

SZZ organiseerde op donderdag 24 november 2016 een jubileumcongres ter ere van haar 5-jarig bestaan. Door onze gastsprekers werd ingegaan op vraagstukken als transformeren en kantelen in het sociale domein, kwaliteit in de zorg en hoe SZZ-zorgboerderijen hier handen en voeten aan geven binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Lees verder...

Film over natuurlijke zorg op de boerderij

Jan van Gorp van zorgboerderij ’t Spiek laat in een videofilm zijn bedrijf zien.

Lees verder...

SZZ staat in voor kwaliteit: nu ook ISO 9001 gecertificeerd

Oktober 2014 - Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is zich volop aan het voorbereiden op de transities die komen gaan. Gezien het werkgebied een uitdaging op zichzelf. Voor gemeenten is vertrouwen een belangrijk onderdeel van de gehele aanbesteding. Het leveren van kwaliteitszorg draagt bij aan dat vertrouwen.

Lees verder...