Certificering ISO 9001 verlengd

Bij veel gemeenten heeft het afgelopen jaar de nadruk gelegen op de inkoop- en verantwoordingssystematiek. SZZ heeft hier goed op kunnen anticiperen en een goede aansluiting gerealiseerd bij de diversiteit in contractering voor zowel de Wmo als de Jeugdwet.

Nu de focus meer en meer komt te liggen op de daadwerkelijke kwaliteit van de geboden zorg en de discussie met gemeenten zich meer toespitst op de wijze waarop hierover kan worden verantwoord zijn we trots te vermelden dat SZZ in november 2015 haar certificaat ISO 9001 heeft verlengd. We kijken met vertrouwen naar de toekomst.