Film over natuurlijke zorg op de boerderij

Jan van Gorp van zorgboerderij ’t Spiek laat in een videofilm zijn bedrijf zien.

De film GROEI.kans!: Natuurlijke zorg laat zien hoe ondernemers de kwaliteit van zorglandbouw kunnen verhogen door maatwerk te bieden, te werken aan cliënttevredenheid en samen te werken met andere ondernemers om zo meerwaarde te creëren door plattelandgebruik.

De film is gemaakt in opdracht van GROEI.kans!. In het project werken partners in Nederland en Vlaanderen samen aan de professionalisering en innovatie van het multifunctioneel ruraal ondernemerschap.

Meer informatie over de zorgboerderij uit de film: Zorgboerderij ’t Spiek.