SZZ jubileumcongres 2016

SZZ organiseerde op donderdag 24 november 2016 een jubileumcongres ter ere van haar 5-jarig bestaan. Door onze gastsprekers werd ingegaan op vraagstukken als transformeren en kantelen in het sociale domein, kwaliteit in de zorg en hoe SZZ-zorgboerderijen hier handen en voeten aan geven binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Sfeerimpressie in foto's van het congres

We waren verheugd te zien dat er veel interesse was van bestuurders, vanuit gemeenten en stakeholders en natuurlijk onze zorgboerderijen.

Het congres begon met de film “Er toe doen”.

Op een luchtige, doch stevige, wijze, werd het congres geleid door Sjaan en haar stagiaire Lies van de rollatorclub.

Sjaan en Lies (stagiaire)

Sjaan en Lies Sjaan en Lies
“O, ziet zo een burgemeester eruit”

Opening door Maurice van Valkenburg

Directeur-Bestuurder SZZ

Maurice van Valkenburg Maurice van Valkenburg

“Van 175 cliënten 5 jaar geleden tot 2000 cliënten nu, maar ook van 2 contracten voor de AWBZ naar 100 contracten voor de Wmo, Jw en Wlz, diversiteit alom!”

“SZZ gelooft in de kracht van samenwerking; met stakeholders, gemeenten, zorgkantoren en vooral onze zorgboerderijen.”

“Samen met de zorgboerderijen hadden we destijds afgesproken dat SZZ de lat hoog zou leggen. We zouden gaan voor kwaliteit, en dat heel serieus nemen.”

“SZZ is geen McDonalds. De zorg op de ene zorgboerderij smaakt echt anders als op de andere zorgboerderij, diversiteit waar vaak in onze contracten uniformiteit gewenst is. Juist deze diversiteit zien wij als onze gezamenlijke kracht.”

De Sprekers

Kees van de Burg

Directeur-Generaal Langdurige Zorg VWS

Kees van de Burg Kees van de Burg

“Voor u als zorgboeren oogt de toekomst kansrijk!”

“We zitten met z’n allen in een veranderingsproces met verschuivingen in macht, zeggenschap en geld.” Kortom, we staan nog maar aan het begin van ‘de kanteling’.” 

“Het lokale karakter, de laagdrempeligheid, de activiteiten in de natuur, kunnen verschil maken in het behalen van dit hogere transformatiedoel.”

Marijke Vos

1e kamerlid voor Groenlinks en voorzitter Federatie Landbouw & Zorg

Marijke Vos Marijke Vos

Over kwaliteit op de zorgboerderij en het onderscheidend vermogen daarvan.

“Het keurmerk van de federatie ondersteunt juist het kwaliteitsdenken op de zorgboerderij”

Over het meten van de effecten van de zorglandbouw bij cliënten en hoe systemen hierin dienen te ondersteunen.

Yvonne Kammeijer

Wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Bergen op Zoom

Yvonne Kammeijer Yvonne Kammeijer
 
Over de uitdagingen waar de gemeente voor heeft gestaan en wijze waarop met zorgaanbieders wordt samengewerkt om tot een systeem te komen waar niemand tussen wal en schip valt.

“Het viel niet mee om alle zorgaanbieders in kaart te brengen”

Over de relatie tussen gemeenten en SZZ-zorgboerderijen en de meerwaarde daarvan.

De aanmoedigingsprijs 2016

Op de zorgboerderijen van SZZ wordt met passie en gedrevenheid zorg en ondersteuning geboden aan veel zorgvragers. De transformatie van de AWBZ naar de WMO en Jeugdwet biedt vele uitdagingen en ook kansen. Kansen om innovatieve zorgvormen te ontwikkelen. Op veel zorgboerderijen vinden geweldige initiatieven plaats van nieuw zorgaanbod. SZZ heeft een aanmoedigingsprijs uitgeschreven om deze initiatieven een podium te geven. In totaal zijn door 12 zorgboerderijen 13 initiatieven ingediend.

Een overzicht van de initiatieven in Powerpoint (3 MB) of PDF (402 kB).

Het was uiteindelijk lastig voor de jury om tot een oordeel te komen. Na zorgvuldige overwegingen heeft de jury een 1e en 2de prijs toe kunnen kennen. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de jury Rob Eggenhuizen.

1e prijs: Kampeleren

Bernadette van de Akker
Bernadette van de Akker van zorgboerderij De Locatie

Kampeleren is kamperen en leren en gericht op preventie. Bedoeld voor gezinnen met opvoedvragen. Ouder(s) bouwen samen met hun kinderen een eigen onderkomen. Tijdens het bouwen komen ze alle (on)hebbelijkheden van elkaar tegen. Dat is het “voer” om te werken en ouders te begeleiden, zodat zij hun kinderen goed de dag door kunnen begeleiden.

2de prijs: K.A.N.S.

Paulien Rutgers
Paulien Rutgers van AAI centrum de Klimop

KANS staat voor Krachtig Assertief Nieuwsgierig en Sociaal.

Een training voor zorgleerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs die buiten de boot dreigen te vallen tijdens het schooljaar. Deze leerlingen hebben een steun in de rug nodig bij het ontwikkelen van vaardigheden die hen krachtiger, assertiever, nieuwsgieriger en socialer kunnen maken. Door en met de hulp van paarden zullen deze leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen met betrekking tot het daadwerkelijk uitvoeren van deze vaardigheden in hun schoolse situatie. Dit vergroot de KANS dat deze leerlingen niet uitvallen en hun opleiding succesvol afronden.

De talkshow

impressie van de talkshow impressie van de talkshow

Onder de bezielende leiding van Jan Tromp is door onze tafelgasten, maar ook vanuit de zaal verder ingegaan op de transitie, de gevolgen voor de zorgboerderijen en de diversiteit in contractering bij gemeenten.

impressie van de talkshow impressie van de talkshow

Naast de sprekers schoven de volgende gasten aan bij de gesprekstafel;

  • Geert Wingens: Senior Zorginkoper VGZ
  • Hansje Welten; zorgboerderij d’n Hoef
  • Conny van der Schriek: zorgboerderij Levenvreugde

Het gesprek aan tafel werd op openhartige wijze met elkaar gevoerd.

impressie van de talkshow impressie van de talkshow

Raf Daenen; wethouder Decentralisaties, Welzijn en Onderwijs van de gemeente Oirschot deed vanuit de zaal zeer actief mee aan de tafeldiscussie.

impressie van de talkshow impressie van de talkshow

Nadat het congres was afgerond is onder het genot van een hapje en een drankje nog stevig genetwerkt door beleidsmedewerkers, wethouders, zorginkopers en zorgboerderijen.

We kijken terug op een prachtig congres en bedanken alle gasten voor hun oprechte interesse. Het was inspirerend, maar ook gezellig!