SZZ start met Raad van Advies

De afgelopen jaren is SZZ stevig gegroeid en niet meer weg te denken uit het sociale domein. Met de groei nemen ook de verantwoordelijkheden toe richting contractpartners en richting de aangesloten zorgboerderijen.

Besluiten die SZZ als organisatie neemt hebben altijd direct impact op de zorgboerderij. Om belangrijke besluiten zorgvuldig te nemen heeft SZZ gekozen voor een Raad van Advies.

De Raad van Advies bestaat uit 5 ondernemers, komt een aantal keren per jaar bij elkaar en voorziet de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies. Op deze wijze wordt op bestuurlijk niveau de invloed/betrokkenheid van de aangesloten zorgboerderijen geborgd.