Zorgboerderijen weten raad met geheugenproblematiek bij ouderen

Januari 2017 - In navolging van zorgboerderij de Giersbergen uit Drunen, zijn op 20 januari 2017 18 medewerkers van 5 zorgboerderijen gecertificeerd door ENPP-Böhm GmBH, de internationale organisatie voor kwaliteitsbewaking- en bevordering van de Böhm methodiek.

Alle deelnemers zijn met vlag en wimpel geslaagd, nadat ze de volledige opleiding bestaande uit 80 lesuren, vele uren zelfstudie en een afsluitende praktijkopdracht succesvol hadden afgerond.

Hiermee zijn zij allen gecertificeerd om, volgens de Böhm methodiek, de beleefde leefwereld van een mens in ouderdomsverwarring en dementie te kunnen achterhalen, te analyseren en te verwerken tot een optimaal zelfredzaam ingevulde dag, inclusief passende activiteiten, zinvolle aanpassingen in de woon- en leefomgeving en impulsen ter bevordering van persoonlijke stabiliteit. Bovendien zijn deelnemers nu gecertificeerd om mantelzorgers te begeleiden bij deze methodiek, zodat overbelasting vermindert en kunnen ze de inzet van de methodiek toelichten bij thuishulp, wijkteam of andere zorgaanbieders.

De gecertificeerde medewerkers

De 18 examenkandidaten zijn medewerkers van de zorgboerderijen Landleven (Kortgene), Kakelbont (Dinteloord), Personnebos (Beuningen), Buyskerke (Zoutelande) en Rust na Onrust (Schore). Al deze zorgboerderijen zijn aangesloten bij Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ), de overkoepelende organisatie van ruim 100 zorgboerderijen in Zuid Nederland.

SZZ coördineert, behalve de centrale zorginkoop en contractmanagement, ook deskundigheidsbevordering en zorgvernieuwing voor de aangesloten zorgboerderijen. Vanuit die rol heeft SZZ de opleiding voor de Böhm methodiek mede gefaciliteerd.

Het psycho-biografisch model van Erwin Böhm

Het aantal gedesoriënteerde en verwarde ouderen neemt met de stijgende levensverwachting voortdurend toe. De verpleegsituatie in het verpleeghuis, in seniorenwoningen maar ook in een thuiszorgsituatie wordt voor verplegers en mantelzorgers steeds complexer en veeleisender.

Erwin Böhm, grondlegger van het psycho-biografische verpleegmodel, heeft een holistische benadering voor de zorg en ondersteuning van de doelgroep gecreëerd. Met behulp van de speciale, op het gevoelsleven geschreven biografie van betrokkenen en kennis van zogeheten 'interactieniveaus' van mensen in bepaalde stadia van dementie is het mogelijk om een veel beter inzicht te krijgen in de juiste zorgbehoefte, hetgeen vervolgens uitgewerkt wordt naar een individueel zorgplan. In algemene zin wordt de professionaliteit en creativiteit van de zorg erdoor bevorderd. De omgang met ouderen is meer op maat en wordt doelgerichter en gedifferentieerder. Het allerbelangrijkste is dat geconstateerd mag worden, dat betrokken ouderen zelf een veel gelukkiger leven leiden, met veel meer mogelijkheden om tevreden hun dagen door te brengen, zonder ernstige gedragsproblemen en met een uiteindelijk heel beperkte bedlegerigheid.

Aangezien de Böhm methodiek erg goed toepasbaar is binnen de werkwijze van zorgboerderijen, heeft SZZ deze methodiek omarmd en stimuleert en faciliteert de aangesloten leden om deze methodiek toe te passen. Later dit jaar zal nog een opleidingstraject starten met SZZ-zorgboerderijen.