10 jaar

Het 10 jarig bestaan van SZZ werd gevierd op vrijdag 22 april 2022 samen met de aangesloten zorgondernemingen. Het werd gevierd in de oude kapel van het Beukenhof in Biezenmortel. Hieronder kunt u alles vinden met betrekking tot het programma, informatie over de locatie en stukjes terug lezen over hoe SZZ in deze 10 jaar is ontwikkeld.

SZZ in 10 jaar

Het begin van SZZ

Het begin van SZZ

Begin 2010 komt staatssecretaris Bussemaker met de mededeling dat ze het Persoonsgebonden Budget (PGB) als financieringsvorm in de zorg terug wil dringen. Op zorgboerderijen werd er tot die tijd voornamelijk zorg via PGB geleverd. Het was de wens van ondernemers om bredere zorgfinancieringsmogelijkheden te hebben om op die manier beter aan de vraag van de zorgvragers(cliënten) te kunnen voldoen.

Op verzoek van een ZLTO-ondernemersgroep uit Noord-Brabant ging de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) de mogelijkheden onderzoeken voor het leveren van AWBZ zorg. Al snel ontstond een intensief project met een betrokken deelname van zorgboerderijen. CZ- zorgkantoor was direct enthousiast maar verzocht de initiatiefnemers aandacht te hebben voor een groep zorgboerderijen in Zeeland. Het zorgkantoor wenste daar een kwaliteitsimpuls en als de Zeeuwse zorgboerderijen bij het projectinitiatief betrokken konden worden dan zou zeker een contact afgesloten worden. Een georganiseerde ontmoeting tussen de Brabanders en de Zeeuwen verliep zeer positief en al snel werden ideeën en visies uitgewisseld. De Stichting Zorgboerderijen Zeeland (SZZ) wilde opschalen en meegroeien naar een stevigere positie in het zorglandschap. De Brabanders en de Zeeuwen besloten samen te werken onder de naam; Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

Op een donkere novemberavond vond de oprichtingsvergadering plaats op de Edelhertenboerderij de Zonhoeve en werden de bestuurders benoemd. De nieuwe SZZ was een feit. Met VGZ waren nog wel wat verhelderende gesprekken nodig, maar vanaf 1 januari 2012 werd een, door 42 zorgboerderijen gekoesterde wens, werkelijkheid. Er werd AWBZ Zorg in natura geleverd door contracten met CZ en VGZ. In het volledige werkgebied van de ZLTO was de afhankelijkheid van PGB financiering afgenomen. In 2012 werd dan ook de intentie tot samenwerking tussen de ZLTO en SZZ met een handtekening beklonken.