Zorgboeren Zuid Congres

De kracht van samenwerking

Informatie

In navolging van ons succesvolle jubileum in 2016 organiseert SZZ op 7 oktober 2019 wederom een congres waarin inspireren, ontmoeten en verbinden centraal staan. SZZ is een samenwerkingsverband van meer dan 100 zorgboerderijen.

De SZZ zorgbedrijven geloven dat door de kracht van samen, de best mogelijke zorg aan u of uw dierbare geboden kan worden. Professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid staan bij SZZ en haar locaties bovenaan. Wij verwachten met dit programma daar weer een bijdrage aan te leveren.

Graag ontmoeten wij u dan!

U kunt u via deze website inschrijven. We gaan uit van max. 2 deelnemers per organisatie.

Programma

16.00 Opening Maurice van Valkenburg
16.15 De betekenis van Presentie in de zorg
17.15 Clientervaring op de zorgboerderij
17.30 Netwerkmeeting met inspirerende sessies:

  • Ouderen: Mi tale app en Football Memories
  • Vrijwilligers: Binden en Boeien
  • Jeugdzorg: SKJ
19.00 Vitamine G, het effect van groen op de gezondheid
20.00 Uitreiking SZZ Innovatieprijs
20.30 Afsluitende borrel

Aanmelden

Sprekers

Petra Schaftenaar

Petra Schaftenaar

Petra Schaftenaar (Metis Zorg en Stichting Presentie) werkt sinds 1993 in de (forensische) ggz. Zij specialiseerde zich met name in de dagelijkse begeleiding van forensische cliënten en richt zich daarbij op de vraag ‘wat werkt?’. Relationele zorgverlening is hierbij voor haar een belangrijk thema in zowel de praktijk als in onderzoek.

De betekenis van Presentie in de zorg

In haar lezing zal zij, naast een korte theoretische inleiding in de presentiebenadering, vooral stilstaan bij de praktijk: wat betekent deze benadering voor zorgprofessionals en vooral, wat hebben zorgontvangers eraan, wat levert het hen op.

Agnes van den Berg

Agnes van den Berg

Agnes van den Berg (27 oktober 1967) is omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar de gezondheidseffecten van natuur, zowel bij volwassenen als kinderen. Van den Berg publiceerde talloze artikelen, rapporten en boeken over dit onderwerp, waarin ze zowel ingaat op theoretische vragen (wat maakt natuur zo gezond? ) als op praktische aspecten (hoe kunnen we deze kennis toepassen in ruimtelijke ordening, zorg, en het onderwijs?). Van den Berg vindt het belangrijk dat alle mensen toegang hebben tot natuur in hun dagelijkse leefomgeving, en zet zich in voor initiatieven die hier een bijdrage aan leveren, zoals buurttuinen en vergroening van schoolpleinen.

Multivitamine G en Groene Zorg

Tijdens haar lezing zal van den Berg vertellen over de positieve effecten van een groene omgeving op specifieke doelgroepen. Vitamine G is het 1e Nederlandse onderzoeksprogramma naar de relatie tussen natuur en gezondheid.

 

Marije Blok

Marije Blok

Marije Blok is projectmanager Innovatie bij het Nationaal Ouderenfonds. Ze is betrokken in diverse (internationale) ontwikkel- en onderzoeksprojecten om ouderen te ondersteunen op een prettige manier oud te worden. In het MI-Tale project werd samengewerkt met Samenwerkende Zorgboeren Zuid. De app werd getest samen met verschillende zorgboerderijen.

Mi-Tale app

Hoewel ouderen met dementie vaak vergeten wat ze gisteren hebben gegeten, hebben ze vaak nog wel scherp voor de geest hoe de straat eruit zag waar ze opgroeiden, of wie het winnende doelpunt scoorde in die belangrijke voetbalwedstrijd die zij als jonge jongen bezochten. Maar hoe kom je in hun belevingswereld? We presenteren twee initiatieven die u op weg helpen. De app MI-Tale helpt met oud foto- en audiomateriaal herinneringen boven te halen. Het ondersteunt op een speelse manier gesprekken en helpt u een cliënt beter te begrijpen. Gesprekken kunnen worden opgenomen en de cliënt kan een herinneringsboek maken met eigen foto’s. Marije Blok geeft namens het Nationaal Ouderenfonds een introductie in de app.

Arjen Pijfers

Arjen Pijfers

Arjen Pijfers is 25 jaar vrijwilliger bij Willem II. In Schotland raakte hij onder de indruk van de impact die het samen ophalen van voetbalherinneringen op de deelnemers heeft. Vorig jaar introduceerde hij Football Memories in Nederland bij Willem II.

Football Memories

Het project Football Memories in Nederland is een prachtig voorbeeld van de verbindende rol die voetbal kan spelen voor ouderen die kampen met (beginnende) dementie of eenzaamheid. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun favoriete club. Elke sessie duurt 90 minuten met een kwartier theepauze. Willem II Football Memories vindt iedere twee weken plaats in het Koning Willem II Stadion.

Michaëla Merkus

Michaëla Merkus

Michaëla Merkus werkt als zelfstandig trainer, adviseur en procesbegeleider voor organisaties in welzijn en zorg. Zij heeft een brede achtergrond in expertise op het gebied van vrijwilligersmanagement en het versterken van (vrijwillige) inzet binnen organisaties.

Binden en boeien

Enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze zorgboerderijen. Mensen kiezen om diverse redenen bewust voor vrijwilligerswerk. Maar hoe behoud je als organisatie je vrijwilligers? En hoe zorg je voor gezonde verwachtingen van zowel de organisatie als de vrijwilligers?

Jacky Stuifmeel

Jacky Stuifmeel

Jacky is als bedrijfseconoom en registeraccountant breed ontwikkeld in algemene bedrijfsvoering, financiën en kwaliteit. Vanuit organisatiedoelen stuurt zij op kwaliteit. Om dit succesvol te kunnen doen is samen werken met interne en externe partners en netwerken onontbeerlijk. Door continue te willen verbeteren ben ik in staat om een goede bijdrage te leveren aan organisaties die in een steeds veranderende omgeving de juiste dingen goed moeten doen zowel op strategisch als ook op uitvoerings- en ondersteunend niveau.

SKJ

De inhoud van de presentatie van de directeur van SKJ zal gaan over SKJ en haar samenwerkingspartners, het kwaliteitskader jeugd -de norm verantwoorde werktoedeling-, de beroepsregistratie en tuchtrecht bij SKJ. Wie kunnen zich registreren en wat houden de (her)registratiecriteria in.