Medezeggenschap

Cliëntenpanel

Als cliënt van SZZ kunt u meepraten over de zorg die u op de zorgboerderij ontvangt, dit is bij wet zo geregeld. Het is dus een recht! SZZ zorgboerderijen werken met het keurmerk Landbouw & Zorg of het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Bij iedere zorgboerderij is inspraak mogelijk. De zorgboerderij kan u nader informeren over hoe zij de inspraak geregeld heeft.

Op SZZ niveau is de medezeggenschap van cliënten geregeld binnen het cliëntenpanel. Het cliëntenpanel vervangt niet de aanpak en activiteiten van de zorgboerderij in het kader van de lokale cliënt medezeggenschap. Dat neemt niet weg dat, gezien de formele relatie tussen SZZ en cliënt, de medezeggenschap op centraal niveau geborgd dient te zijn.

Een deelnemer van het cliëntenpanel kan een cliënt zelf zijn. Gezien echter de materie die aan het cliëntenpanel voorgelegd wordt, zou het kunnen zijn dat dit mogelijk te complex is. Een cliëntvertegenwoordiger, bijvoorbeeld kinderen, ouders of een wettelijk vertegenwoordiger, kunnen participeren in het cliëntenpanel.

SZZ wil een grote groep cliënten hiervoor bereiken en wil hiervoor haar digitale enquêtetool inzetten. Een cliënt die deelneemt aan het cliëntenpanel dient te beschikken over een computer, een e-mailadres en de vaardigheden om daarmee te kunnen werken. Tevens dient de cliënt in staat te zijn documenten te kunnen lezen en daarover, al dan niet naar aanleiding van gerichte vragen, een mening te kunnen vormen.

Meer informatie vindt u in de documenten:

Doet u mee?

Wij zijn op zoek naar leden voor ons cliëntenpanel. Heeft u belangstelling? In de folder vindt u meer informatie:

Folder deelname Cliëntenpanel (PDF, 2 MB)