Raad van Toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Alfred Veltman

Alfred Veltman
Voorzitter

Rob Eggenhuizen

Rob Eggenhuizen
Vice-voorzitter

Lummie Kamphuis

Lummie Kamphuis
Lid

Kim Albert


Lid

Vacature

Lid