Vacature Regio-ondersteuner (32 uur)

Regio-ondersteuner, 32 uur

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is een samenwerkingsverband van ruim 100 zorgboerderijen in Zuid-Nederland. SZZ ondersteunt zorgboerderijen om het ondernemen op en rond de boerderij te kunnen combineren met kwalitatieve en innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep. Daarvoor heeft SZZ een duurzame relatie met gemeenten en zorgkantoren opgebouwd.

De regio-ondersteuner werkt vanuit het Zorgloket van SZZ. Binnen het Zorgloket vinden de dienstverlenende en ondersteunende activiteiten plaats van SZZ. De dienstverlening richt zich op de interne processen en vooral ook op de relatie met onze zorgboerderijen.

De regio-ondersteuner werkt samen met de regio-coördinator voor wat betreft de zorg(administratie) en de contractuitvoering binnen de regio. Samen met de regio-coördinator ken jij de zorgboerderijen persoonlijk. Je kent de ondernemer achter de zorgboerderij, je bent oprecht geïnteresseerd in wat hem of haar bezighoudt. De ondernemer vindt in jou een specialist, iemand waarop hij/zij te allen tijde terug kan vallen voor advies of informatie. Je draagt daarmee bij aan gezond en integer financieel ondernemerschap op de zorgboerderij en de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van SZZ.

Welke positie heb je in de organisatie?

 • Je hebt vijf directe collega’s waarmee je binnen het Zorgloket samenwerkt: drie regio-ondersteuners en twee financieel specialisten;
 • Je werkt intensief samen met de regio-coördinator van jouw regio, hij/zij kan jou functionele aanwijzingen geven;
 • Je legt verantwoording af aan de teamleider van het Zorgloket.

Wat doet een regio-ondersteuner?

 • Als regio-ondersteuner ben jij het aanspreekpunt voor de zorgboerderijen uit jouw regio;
 • Het voeren van de cliëntenadministratie voor de Wmo, Jw en Wlz valt onder jouw verantwoordelijkheid;
 • Je monitort of alle aangesloten zorgboerderijen voldoen aan de met SZZ en gemeenten/zorgkantoren overeengekomen voorwaarden;
 • Je signaleert trends in de zorgadministratie, maakt analyses en stelt daarover rapportages samen;
 • Je toetst de volledigheid van de cliëntdossiers en onderneemt actie daar waar nodig;
 • Je zorgt ervoor dat de rechtsgeldigheid van beschikkingen en indicaties op orde is en je neemt initiatief tot correctie en aanpassing indien nodig. Daarin werk je nauw samen met de zorgboerderijen en financieel specialisten;
 • Je plant en organiseert SZZ-bijeenkomsten voor zorgboerderijen en zorgt ervoor dat deze soepel kunnen verlopen;
 • SZZ werkt met de zorgapplicatie ONS. Je bent kennisinhoudelijk een specialist op dit gebied (of wordt dat) waarbij je voor individuen of groepen kennissessies en trainingen verzorgt;
 • Je volgt de (regionale) ontwikkelingen rondom de Wmo, Jw en Wlz voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de cliëntenadministratie of de advisering van zorgboerderijen;
 • SZZ is een kleine organisatie: je vindt het een uitdaging om andere voorkomende werkzaamheden op te pakken.

Welke competenties heb je daarvoor nodig?

 • Je bent geduldig en je kunt ideeën en informatie op heldere wijze verwoorden;
 • Je hebt een dienstverlenende houding. Je kent de wensen en behoeften van collega’s en zorgboerderijen en weet daar proactief naar te handelen;
 • Procesmatig werken is voor jou geen enkel probleem;
 • Je snapt de uitdagingen van de zorgboerderij als onderneming, je laat dat zien in houding en gedrag;
 • In jouw werkzaamheden ben je gedetailleerd en accuraat maar ook in staat om problemen in een breder verband te onderkennen;
 • Je bedenkt praktische handelswijzen voor probleemsituaties, ook wanneer deze niet voor de hand liggend zijn;
 • Je wilt graag presteren en je bent je bewust van kwaliteitseisen en -normen. Je blijft streven naar kwaliteitsverbetering en verwacht dit ook van anderen;
 • Schakelen tussen gesprekspartners als zorgboerderijen, gemeenten of collega’s is voor jou geen enkel probleem;
 • Je voelt je thuis in de visie en uitgangspunten van SZZ als organisatie en de kleinschalige zorgboerderijen die met SZZ samenwerken.

Wat verwachten wij aan opleiding?

Voor deze functie verwachten we dat je een hbo-opleiding met succes hebt afgerond. Ervaring met de cliëntadministratie binnen Wmo, Jeugdwet en Wlz is een vereiste.

Wat bieden wij je?

SZZ werkt conform de CAO gehandicaptenzorg. Inschaling vindt plaats op maximaal functiegroep 45 (€ 3.289 bij full time dienstbetrekking). Binnen deze CAO ontvang je een 13de maand. In afwijking op de CAO heeft SZZ een eigen uitgebreide reiskostenregeling. De pensioenvoorziening sluit aan op het pensioenfonds PFZW.

Geïnteresseerd?

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 26 september 2021. Solliciteren kan per mail naar liza@zorgboerenzuid.nl

Ben jij benieuwd naar de werkzaamheden van het Zorgloket? Bel gerust naar 073-68 71 023 en vraag naar Liza.

Sollicitatieprocedure

De eerste gesprekken vinden plaats op 6 en 11 oktober op ons kantoor te Waalwijk. Hierna volgt een selectie voor een tweede gesprek op 20 oktober, een online assessment is hier onderdeel van.
We zien je sollicitatie graag tegemoet.