Vacature Specialist AO/IC (24 – 32 uur)

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is een samenwerkingsverband van ruim 100 zorgboerderijen in Zuid-Nederland. SZZ ondersteunt zorgboerderijen om het ondernemen op en rond de boerderij te kunnen combineren met kwalitatieve en innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Vanuit wet- en regelgeving en zorginkoopcontractering (Wlz, Jeugdwet en Wmo) worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van onze Administratieve Organisatie. Om hier adequaat invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een

Specialist Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC) 24 – 32 uur

De functie richt zich zowel op interne administratieve processen als op de administratieve relatie met de zorgboerderijen.
De benaming specialist in de functie is niet voor niets. Binnen SZZ word je ook gezien als specialist, iemand waarop te allen tijde terug kan worden gevallen voor advies of informatie.

Welke positie heb je in de organisatie?

 • Je legt verantwoording af en rapporteert aan de directeur-bestuurder;
 • Je hebt over de bevindingen vanuit het controleproces nauw contact met de regiocoördinatoren;
 • Als specialist AO/IC werk je nauw samen met de controller en de teamleider Zorgloket voor wat betreft de Interne Controle;
 • Met betrekking tot de Interne Controle ben je het eerste aanspreekpunt voor de accountant en inkoopcontractpartijen;
 • Je maakt deel uit van de stuurgroep AO/IC;
 • Tot slot werk je op het gebied van alle relevante wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering van SZZ, nauw samen met de strategisch adviseur van SZZ.

Waar houdt de specialist AO/IC zich mee bezig

 • Je analyseert de administratieve werkprocessen en doet waar nodig voorstellen voor verbetering;
 • Je signaleert trends in de zorgadministratie, maakt analyses en stelt daarover rapportages samen;
 • Je vertaalt wet- en regelgeving en contractuele voorwaarden en eisen vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet naar de praktijk van SZZ en de aangesloten zorgboerderijen;
 • Je draagt zorg voor het interne controleprotocol van SZZ en het jaarlijks opstellen van een controleplan, gebaseerd op risicoanalyses;
 • Je coördineert en voert interne controles en steekproeven uit, en rapporteert daarover;
 • Je ontwikkelt en coördineert het proces van Interne Audits bij de aangesloten zorgboerderijen.

Welke competenties heb je nodig?

 • Je bent geduldig en je kunt ideeën en informatie op heldere wijze verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent in staat om enerzijds collega’s van adviezen te voorzien, anderzijds ben je bij interne controles ook voldoende kritisch om tijdig onjuistheden en onrechtmatigheden te signaleren;
 • Procesmatig werken is voor jou geen enkel probleem;
 • Je vindt makkelijk de weg in financiële systemen, bent stressbestendig en servicegericht;
 • In je werkzaamheden ben je gedetailleerd en accuraat maar ook in staat om problemen in een breder verband te kunnen onderkennen;
 • Je bedenkt praktische handelswijzen voor probleemsituaties, ook wanneer deze niet voor de hand liggend zijn;
 • Je wilt graag presteren en je bent je bewust van kwaliteitseisen en -normen. Je blijft streven naar kwaliteitsverbetering en verwacht dit ook van anderen;
 • Je voelt je thuis in de visie en uitgangspunten van SZZ als organisatie en de kleinschalige zorgboerderijen die met SZZ samenwerken.

Wat verwachten wij aan achtergrond

 • Een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Excel en Power BI zijn voor jou bekend terrein;
 • Actuele kennis van wetgeving en financiering op het gebied van Wlz, Wmo en Jeugdwet;
 • Kennis van de algemene inrichtingsprincipes Administratieve Organisatie en Interne
  Controlemaatregelen;
 • Kennis van landelijke accountantscontroleprotocollen rond zorgdeclaratie en verantwoording;
 • Kennis van en ervaring met het proces van Interne Audits.

Wat bieden wij je?

SZZ werkt conform de CAO gehandicaptenzorg. Inschaling vindt plaats op maximaal functiegroep 65 (€ 5.648 bij een fulltime dienstbetrekking). Binnen deze CAO ontvang je een 13de maand. In afwijking op de CAO heeft SZZ een eigen uitgebreide reiskostenregeling. De pensioenvoorziening sluit aan op het pensioenfonds PFZW.

Geïnteresseerd?

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 3 oktober 2021. Solliciteren kan per e-mail naar erwin@zorgboerenzuid.nl

Wil je meer weten over de inhoud van de functie, dan kun je hierover contact opnemen met Erwin Brouwers, Controller bij SZZ: erwin@zorgboerenzuid.nl  tel. 06 27 01 26 13

Sollicitatieprocedure

De eerste gesprekken vinden plaats op 13 en 18 oktober op ons kantoor te Waalwijk. Hierna volgt een selectie voor een tweede gesprek op 26 oktober, een online assessment is hier onderdeel van.
We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Deze vacature downloaden als PDF:

Vacature Specialist AO/IC 24 – 32 uur (PDF, 96 kB)