Vertrouwenspersoon

Logo Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Brabant

SZZ vindt het van groot belang dat de vertrouwensfunctie op de zorgboerderijen professioneel en conform wet- en regelgeving is georganiseerd. Daarom faciliteert SZZ de inzet van een vertrouwenspersoon / cliëntondersteuner op de zorgboerderij. De vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant van het Adviespunt Zorgbelang werken vanuit de overtuiging dat iedere cliënt het recht heeft om als gelijkwaardige en actieve medespeler te worden gezien in de relatie tussen hulpverlener en cliënt(systeem). Tevens moet de cliënt  de rechten die hij heeft, kunnen uitoefenen. Dat betekent dat iedere cliënt (volwassene en minderjarige) die behoefte heeft om in vertrouwen met iemand te praten of ondersteuning nodig heeft, moet kunnen terugvallen op een ‘onafhankelijk’ vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner.

De kerndiensten van de vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner zijn als volgt te benoemen:

  • Het verschaffen van informatie aan cliënten over hoe de hulpverlening georganiseerd  is, de werkwijze en/of de rechtspositie;
  • Het adviseren van en ondersteuning geven aan cliënten wanneer deze onvrede ervaren samenhangend met de geboden hulpverlening;
  • Het signaleren van (structurele) tekortkomingen binnen de jeugdhulp en zorg, om zodoende bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp of zorg;
  • Ondersteunen bij de keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis (cliëntondersteuner);
  • Hulp aan de cliënt bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en/of zorgplan (cliëntondersteuner).

Vertrouwenspersonen Zorgbelang

Regio Naam E-mail Telefoon
West Madelon
van den Broeke
mvdbroeke@zorgbelang-brabant.nl 06 – 58 79 53 45
Midden Els de Blok edblok@zorgbelang-brabant.nl 06 – 30 97 68 41
Oost Desiré Festen dfesten@zorgbelang-brabant.nl 06 – 51 25 41 16

Meer informatie vindt u in de folders: