Wij zijn trots op onze zorgboerderijen!

In een onderlinge samenwerking van Follow The Money (FTM) en Pointer zijn respectievelijk een online-artikel gepubliceerd en op 8 maart 2021 een reportage uitgezonden over de besteding van zorgmiddelen bij zorgboerderijen. In het bijzonder vanuit de Jeugdwet. SZZ is voorafgaand aan de publicatie en uitzending door FTM benaderd en heeft zorgvuldig alle vragen beantwoord of de gewenste informatie aangeleverd.

SZZ herkent haar ondernemers niet in het geschetste beeld in de reportage van Pointer. De bij SZZ aangesloten zorgboerderijen zijn ondernemend, leveren kwalitatieve zorg op maat en investeren in professionele zorgmedewerkers. Zij dragen zelfstandig een grote verantwoordelijkheid voor cliënten én medewerkers. Daarom vinden wij dat zij gezien hun inspanningen voor een kwetsbare doelgroep en hun verantwoordelijkheid voor gedreven medewerkers, evenredig gewaardeerd moeten worden. Daar staat tegenover dat onevenredig profiteren van zorgmiddelen, enkel voor eigen gewin, stuit op onze afkeur. Als SZZ willen we actief bijdragen aan een integere bedrijfsvoering binnen onze sector.

De geleverde zorg op de zorgboerderij en de samenwerking met de zorgboerderijen toetsen wij vanuit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022. Door samen te werken bundelen we bovendien onze krachten in kennis en organisatie van contractering, uitvoering en verantwoording van de zorg. SZZ gelooft in de kracht van samen!

SZZ staat voor open communicatie. Wilt u zien welke informatie wij hebben gedeeld met FTM naar aanleiding van de gestelde vragen, lees dan het document: Toelichting FTM (PDF, 200 kB).