Zorgboerderij Saga

Stichting Saga is een leerwerkplek voor kwetsbare mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken. Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten en op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training.

Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt mogelijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mogelijkheden en wensen. Stichting Saga is een kleinschalige onderneming, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen.

Stichting Saga biedt de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid op eigen locatie en aangrenzende speelboerderij en bij lokale bedrijven. Verder kijken we naar de individuele arbeidswensen van de cliënt en gaan gericht een samenwerking zoeken met bedrijven, organisaties en verenigingen.

Stichting Saga heeft een samenwerkingsverband met ‘Sterker werkt’ en ‘Plan H werkt’. Wij bundelen de kennis van begeleiding en training van werknemersvaardigheden, en de expertise van het creëren van doorstroom en plaatsing naar een passende plaats. Samen creëren we mogelijkheden op alle treden van de participatieladder, en door korte lijnen onderling wordt er maatwerk geboden.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum stoornis
 • Psychiatrie
 • Verstandelijke beperking

Leeftijd


 • Volwassenen (18 - 65 jr)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Arbeidsmatige Dagbesteding
 • Begeleiding Individueel

Activiteiten

Stichting Saga biedt uiteenlopende werkzaamheden. Deelnemers hebben de mogelijkheid te kiezen voor de werkzaamheden die het beste bij hen passen en hen het meeste aanspreken. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:

 • eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
 • eenvoudige reparatiewerkzaamheden
 • ondersteuning in horecagelegenheid
 • facilitaire werkzaamheden verrichten in horecagelegenheid
 • onderhoud erf en beplanting
 • dierverzorging
 • productie- en/of inpakwerkzaamheden
 • demontagewerkzaamheden
 • maatschappelijke integratie: hulp bieden bij lokale organisaties.