Zorg werkt – voor jou

Zorg werkt – voor jou is een kleinschalige zorginstelling midden in de Peel en heeft een uitgebreid aanbod voor mensen met een hulpvraag.

De dag- en logeeropvang vinden in de weekenden en tijdens schoolvakanties plaats en richt zich op kinderen, jongeren en jong-volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en/of een licht verstandelijke beperking.

Daarnaast is Zorg werkt – voor jou gespecialiseerd in ambulante begeleiding en systeemtherapeutisch werk voor zowel kinderen als volwassenen. Tevens kan de gespecialiseerde trajectbegeleiding hulp bieden aan mensen met een werk- en/of opleidingswens.

Verder probeert Zorg werkt – voor jou in te spelen op specifieke thema’s waar extra vraag naar is middels het aanbieden van cursussen en/of trainingen.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


  • Autisme Spectrum stoornis
  • Lichamelijke beperking
  • Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Psychiatrie
  • Verstandelijke beperking

Leeftijd


  • Kinderen (4 - 17 jr)
  • Volwassenen (18 - 65 jr)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

  • Begeleiding Individueel
  • Dagbesteding
  • Logeren

Activiteiten

Dag- en logeeropvang

Door het tijdelijk aanbieden van opvang wordt de thuissituatie ontlast. Tijdens de opvang is er aandacht voor persoonlijke doelen die aansluiten op de eigen wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen.

Ambulante begeleiding

Er wordt toegewerkt naar het zoveel mogelijk zelfstandig worden in de maatschappij. Belangrijk is dat de eigen regie in handen blijft van de zorgvrager of diens vertegenwoordiger, maar ook dat iemand (weer) de regie over zijn of haar leven krijgt.

Systeemtherapeutisch werk

Begeleiding wordt aangeboden aan mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. De systeemtherapeutisch werker betrekt en activeert het netwerk bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden.

Trajectbegeleiding

Ondersteuning van mensen bij het zoeken of behouden van werk en/of het voltooien van een opleiding. De trajectbegeleider is daarbij een soort bruggenbouwer en werkt via de methoden IVB (Individuele Vraaggerichte Benadering) en IPS (Individuele Plaatsing en Steun).

Cursussen en trainingen

Er wordt ingespeeld op specifieke thema’s waar extra vraag naar is, waardoor er aandacht kan worden geboden aan persoonlijke doelen.