Klachtenprocedure

Klachtenprocedure SZZ voor cliënten

Een klacht is dat een cliënt aangeeft dat hij ontevreden is over hoe hij behandeld of bejegend wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Wat te doen bij een klacht

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om een klacht kenbaar te maken. De cliënt is altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid hij daarvoor gebruikt. Aan de cliënt wordt dit als volgt voorgelegd:

 • U kunt de klacht bespreken met de zorgboer(in); maak hiervoor met de zorgboer(in) een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee.
 • U kunt de klacht bespreken met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De gegevens hiervan hebt u van de zorgboerderij ontvangen.
 • Ook kunt u de regio vertrouwenspersoon van SZZ (via Zorgbelang) of de directeur-bestuurder vragen te bemiddelen tussen de zorgboerderij en u of te helpen met het formuleren van de klacht.
 • Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie of het klachtenloket indienen; schrijf hiervoor een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeldt in de brief:
  • uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
  • de naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
  • een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
  • de reden waarom u hier een klacht over heeft;
  • een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Voor de zorgboerderijen met het kwaliteitssysteem “Kwaliteit, laat je zien” stuur een brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

Voor de zorgboerderijen met een HKZ of ISO kwaliteitssysteem stuur een brief naar:

De Geschillencommissie, klachtenloket zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en wat de zorgboerderij en eventueel u zouden kunnen verbeteren.

Wat te doen bij een geschil

Komt u er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie. SZZ is aangesloten bij de commissie ‘Zorg Algemeen’. Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Voor meer informatie:

Op landbouwzorg.nl of degeschillencommissie.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.
Ook kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.

Contactgegevens SZZ

Kantoor: 073 – 687 10 23
info@zorgboerenzuid.nl
Directeur-bestuurder: dhr. MMA van Valkenburg
06 – 502 68 440
maurice@zorgboerenzuid.nl

Vertrouwenspersoon

Klachten- en geschillenregeling SZZ