Voor cliënten

Veel cliënten vinden het prettig om in een groene omgeving zorg te ontvangen en binnen de eigen mogelijkheden actief aan de slag te zijn.

Via het overzicht van bij SZZ aangesloten zorgboerderijen vindt u informatie per zorgboerderij. Wilt u specifieke informatie over de mogelijkheden van een zorgboerderij dan kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

Bekostiging van de zorg

Wanneer u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen of een beschikking van uw gemeente dan kunt u met uw zorgvraag bij SZZ terecht. SZZ wordt bekostigd vanuit de Wlz of door de gemeenten via de Wmo en Jeugdwet. Toch wordt ook van u een eigen bijdrage verwacht. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. Hebt u vragen over bijvoorbeeld de beschikking van het CAK, kijk dan voor meer informatie op www.hetcak.nl.

Zorgvormen

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk op de zorgboerderijen:

  • 24 uurszorg
  • Arbeidsmatige dagbesteding
  • Begeleiding individueel
  • Behandeling
  • Dagbesteding
  • Logeren
  • Wonen

In het overzicht van zorgboerderijen kunt u via het filter ‘zorgvraag’ keuzes maken om de boerderijen op deze verschillende vormen van zorg te selecteren.